Η εταιρεία ΜΥΓΑ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 2014 με έδρα το Αίγιο, Αχαΐας.
Κύριο αντικείμενό της είναι η εκμετάλλευση 200 στρεμμάτων για την παραγωγή και εμπορία
βιολογικών ροδιών. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Η εταιρεία έχει λάβει την πιστοποίηση από την TÜV HELLAS για όλα τα στάδια της παραγωγής και της τυποποίησης των ροδιών.


Το μεράκι μας όμως για παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα έρχεται να συμπληρώσει η παραγωγή και εμπορία της φημισμένης ροδοζάχαρης. Φυσικά και σε αυτό το προϊόν έχουμε, σαν εταιρεία, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις βάση των προτύπων ISO.

Οι αξίες μας
Η βασική αξία της εταιρείας είναι οι πελάτες της. Πιστεύουμε ότι μόνο οι ικανοποιημένοι πελάτες μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία στο μέλλον. Η προσπάθεια μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και να παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε.# # # #
GGN:4056186415172

e-mail telephone