Η εταιρεία ΜΥΓΑ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 2014 με έδρα το Αίγιο, Αχαΐας.
Κύριο αντικείμενό της είναι η εκμετάλλευση 200 στρεμμάτων για την παραγωγή και εμπορία βιολογικών ροδιών. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξάγεται σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Η εταιρεία έχει λάβει την πιστοποίηση από την TÜV HELLAS για όλα τα στάδια της παραγωγής και της τυποποίησης των ροδιών.

Οι αξίες μας
Η βασική αξία της εταιρείας είναι οι πελάτες της. Πιστεύουμε ότι μόνο οι ικανοποιημένοι πελάτες μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία στο μέλλον. Η προσπάθεια μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και να παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε.# GGN:4056186415172 #e-mail telephone