ΜΥΓΑ Ε.Π.Ε.
Παραγωγή & Εμπορία Βιολογικών Ροδιών και ροδοζάχαρης

e-mail Μελλίσια Αιγίου, 25100 Αίγιο
e-mail 26910-60828
e-mail 695-1979765
e-mail info@greekpomegranates.gr
e-mail rodozahari@gmail.com