ΜΥΓΑ Ε.Π.Ε.

Παραγωγή & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων
Άγιος Αθανάσιος, 25100 Αίγιο