Σε μιά ειδυλιακή τοποθεσία, σε ένα οροπέδιο στην ημιορεινή Αχαϊα, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε τους ροδώνες για την παραγωγή βιολογικών ροδιών.
Το μικροκλίμα της περιοχής, η εγγύητητα στη θάλασσα, το παρθένο περιβάλλον με ελάχιστες καλλιέργειες και η αφθονία σε τρεχούμενο νερό πρόσφεραν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των ροδιών.
Υστερα από μελέτες επιλέξαμε την ποικιλία Wonderful ως την πιο ενδεδειγμένη.
Οι ροδώνες εκτείνονται σε μια περιοχή 200 στρεμμάτων με περισσότερα από 13.000 δέντρα.
Η καλλιέργεια των ροδιών ελέγχεται συστηματικά καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου από την TÜV HELLAS έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγής και να πληρούνται στο έπακρο τα κριτήρια για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Μετά τη συγκομιδή τα ρόδια μεταφέρονται στο συσκευαστήριο της εταιρείας.
Υστερα από προσεκτική διαλογή οι καρποί ταξινομούνται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους και στη συνέχεια συσκευάζονται σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους, μέχρι τη μεταφορά τους στον τελικό προορισμό.
Όπως και σε όλη την καλλιεργητική περίοδο έτσι και σε αυτή τη διαδικασία της διαλογής, ταξινόμησης και συσκευασίας τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα που ορίζονται από την TÜV HELLAS.